شبکه تلویزیون جهانی هلال رسانه ی معیاری و تخصصی

شبکه تلویزیون جهانی هلال رسانه ی معیاری و تخصصی، این شبکه جهت پرساختن خلای رسانه ی برنامه های متنوع سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و عقیدتی را تولید می کند، نشرات این رسانه برای تمامی مردم افغانستان در داخل و خارج و دیگر کسانی که به زبان های دری و پشتو آشنایی دارند از طریق ستلایت جهانی و سیستم دیجیتال عرضه می شود. تولید برنامه های متنوعی در راستای تصحیح افکار، یکپارچگی امت و ملت، دفاع از ارزشهای ملی، اسلامی، اخلاقی و ایجاد روحیه وطن دوستی در دستور کار این رسانه می…

تفصيل...