الله متعال کدام بنده خود را دوست دارد ـ خطبه نماز جمعه مولانا عبدالسلان عابد

خطبه نماز جمعه مسجد جامع حاجی عبدالرحمن خطیب : مولانا عبدالسلام عابد موضوع : الله متعال کدام بنده خود را دوست دارد و احسان الله متعال در برابر بنده اش اول قوس ۱۳۹۸ کابل ـ افغانستان

تفصيل...