ممنون از همه دنبال کنندهای صفحات مجازی تلویزیون هلال!

سپاسگزاری: ممنون از همه دنبال کنندهای صفحات مجازی تلویزیون هلال! یوتیوب چینل تلویزیون هلال تابحال بیش از 5.600 سبسکرایب دارد که در این مدت ویدیوها و برنامه های ما بیش از 471,700 بیننده داشته است. شبکه یوتیوب، بیشترین بیننده های ما را به ترتیب فیصدی: در کشورهای روسیه، افغانستان، آلمان، ترکیه، آمریکا و کشورهای دیگر معرفی کرده است. و همچنان صفحه فیسبوک هلال درین مدت بیش از 48.900 دنبال کننده دارد. امیدواریم همچنان با ما بمانید. Helal TV – تلویزیون هلال : فیسبوک تلویزیون هلال www.youtube.com/channel/helaltv : یوتیوب چینل تلویزیون…

تفصيل...