ساختار برنامه های تلویزیون هلال

شبکه تلویزیونی هلال با رویکرد دینی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و با قرار گرفتن روی ستلایت و دیجیتل می خواهد به تمام علاقمندان در آسیا و افغانستان نشرات خود را عرضه کند و برای تنوع و همچنین شمولیت بیشتر موضوعات، نمودار زیر را برای ساخت و تولید برنامه ها خود در نظر گرفته است که این می تواند نقشه راه کامل و جامع برای این رسانه بحساب آید.

تفصيل...